0905 944 462 NON STOP

 • Prevoz zosnulého:
  Túto činnosť vykonávame zo všetkých miest, kde úmrtie nastalo v rámci SR aj zahraničia. Pri našej každodennej práci využívame pohrebné vozidlá vybavené chladiacim zariadením a všetkými požiadavkami podľa zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Zz. Upravené sú tak, aby prevoz prebehol dôstojne a bol na určitej úrovni.

  Na prevozy z bytov, alebo zo zariadení, ktoré nie sú vybavené chladiacimi boxmi je k dispozícii nepretržitá služba, ktorú môžete kontaktovať na telefónnom čísle:
  0905 944 462.

  Chladiace zariadenie:
  Telo zosnulého je po prevzatí z miesta úmrtia uložené do chladiaceho zariadenia, ktoré máme na svojej prevádzke v Brezne. Ak ubehlo viac ako 14 dní od úmrtia telo zosnulého môže byť naďalej uložené v našom mraziacom boxe. Úprava zosnulého Technické vybavenia na prevoz a manipuláciu so zosnulým spĺňajú všetky kritériá. Sú navrhnuté tak, aby uľahčili prácu zamestnancom a zároveň boli šetrné k telám zosnulých.

  Obliekanie a profesionálna úprava tiel do truhly sa vykonáva prevažne vo vlastných priestoroch našej firmy.

  Výber truhly, doplnkov a kvetinovej výzdoby:
  Máme široký výber kvalitných a cenovo dostupných truhiel v rôznych odtieňoch a materiáloch.

  Doplnky:
  Ponúkame množstvo doplnkov ako sú krížiky/kalichy na truhly, matrace do truhly, tylové prikrývky, farebné čalúnenia do truhly, ďalej saténové výstelky do hrobov, baldachýny, drevené vrchnáky, drevené kríže na hroby

  Kvetinové výzdoby:
  Priamo na našich predajniach máte možnosť vybrať si z katalógu kyticu na truhlu, či inú kvetinovú výzdobu k pohrebu a to živé viazané kytice, ikebany, vence zo živých kvetov, umelé kytice, ikebany a umelé vence.

  Prispôsobíme sa Vašim požiadavkám a predstavám. Pri objednaní kompletných služieb poskytujeme dovoz kvetov na miesto poslednej rozlúčky zadarmo.

  Vybavenie pohrebných formalít:
  Na základe podpísaného splnomocnenia obstarávateľom pohrebu Vás odbremeníme od časovo náročného vybavovania všetkých potrebných dokladov a matričnej agendy. Pripravte si len občiansky preukaz zosnulého, občiansky preukaz obstarávateľa pohrebu, listy o prehliadke mŕtveho (ak Vám ich obhliadajúci lekár nechal) a preukaz poistenca zdravotnej poisťovne zosnulého.

  Výkopové práce a kremácia:
  Pochovanie do zeme:
 • Na pohrebiskách vykonávame výkop hrobov, spúšťanie truhly do hrobu a zásyp hrobu s vlastnými zamestnancami. Taktiež odkrývame a zakladáme betónové i mramorové platne na pomníkoch. Úprava hrobového miesta po pohrebe a uloženie kvetinových darov je u nás samozrejmosťou. Podľa Vášho želania zabezpečíme nesenie zosnulého v truhle na cintoríne až k hrobovému miestu.
  Kremácia:
  Zabezpečujeme kompletné služby súvisiace s kremáciou s možnosťou zaslania urny na určenú adresu, alebo osobného odberu na našich prevádzkach. Vieme zabezpečiť aj záznam zo spopolnenia. Pri uložení urny do zeme ponúkame plastové urnové schránky na 2,4,6 urien a taktiež máme veľký výber ozdobných obalov na urny (kovové, keramické, drevené).

  Obradná miestnosť:
  Od roku 2011 disponujeme vlastnou obradnou miestnosťou nachádzajúcou sa v priestoroch prevádzky v Brezne na Chalupkovej ulici č. 291/10. Obrad u nás Vám zaručuje dostatok súkromia a dôstojnú rozlúčku s Vašim drahým zosnulým. Zabezpečujeme obrady podľa Vašich želaní (modlitby, cirkevné obrady, civilné rozlúčky). Počas pietnej rozlúčky máte možnosť sledovať foto-prezentáciu zo života Vášho zosnulého, ktorá je prehrávaná na TV monitore. Taktiež máte na výber širokú ponuku skladieb a piesní, ktoré odznejú počas obradu.

  Zabezpečenie rozlúčky a civilného rečníka k obradu:
  Samozrejmosťou na obradoch býva verbálna rozlúčka pozostalých so zosnulým. Podľa našich skúseností vieme ako často prichádza ku zlyhaniu rečníka v dôsledku nezadržateľného prejavu vlastných citov. Riešením je skúsený rečník, ktorý sa dôstojne a pietne rozlúči v mene blízkych i všetkých prítomných. Do prejavu zahrnie obsah slov smútiacich pozostalých podľa ich požiadaviek a dá tak zvlášť vyniknúť dôstojnost.