0905 944 462 NON STOPKaždý z nás sa niekedy ocitne v situácii, keď niekto z jeho blízkych zomrie. Vtedy pociťujeme hlboký žiaľ, ale musíme sa postarať aj o dôstojnú poslednú rozlúčku.

Našimi službami zabezpečíme všetko potrebné k tomu, aby ste Vy smútiaci pozostalí, boli čo najmenej zaťažení a zároveň spokojní s poslednou rozlúčkou Vášho zosnulého.