Truhly v širokom sortimente a doplnky

Truhly v širokom sortimente a doplnky
Viac informácií

Zemné práce všetkého druhu

Zemné práce všetkého druhu
Viac informácií

Umelé vence, kytice a kahance rôznych druhov


Umelé vence, kytice a kahance rôznych druhov
Viac informácií

Vaša spokojnosť s dôstojným aktom poslednej rozlúčky zosnulého je našim cieľom!

Každý z nás sa niekedy ocitne v situácii, keď niekto z jeho blízkych zomrie. Vtedy pociťujeme hlboký žiaľ, ale musíme sa postarať aj o dôstojnú poslednú rozlúčku.
Našimi službami zabezpečíme všetko potrebné k tomu, aby ste Vy smútiaci pozostalí, boli čo najmenej zaťažení a zároveň spokojní s poslednou rozlúčkou Vášho zosnulého.